Kemian palkkaneuvottelut vauhdissa

Tätä kirjoittaessa kemian palkkaneuvotteluissa ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä. Neuvotteluita on tarkoitus jatkaa viikon 40 aikana.  Näkemykset palkankorotuksen tasosta eroavat osapuolten välillä. Pron tavoitteena nykyisessä inflaatiotilanteessa on saavuttaa ratkaisu, joka kasvattaa kaikkien jäsenten palkkoja.

Kuluvana vuonna yleinen taloustilanne on ollut aivan poikkeuksellinen. Energian ja ruuan hintojen nopea nousu on aiheuttanut korkean inflaation ja johtanut ostovoiman laskuun. Inflaation ennustetaan jatkuvan ensi vuonnakin korkealla tasolla. Suomalaisilla teollisuusyrityksillä menee epävarmuudesta huolimatta keskimäärin hyvin, vaikkakin eroaja on paljon. Työllisyystilanne on Suomessa hyvä ja monella alalla on työvoimapulaa. Samaan aikaan useita vuosia kestänyt maltillinen palkkapolitiikka on johtanut siihen, että Suomen kilpailukyky on pysynyt hyvänä mutta palkansaajien saama korvaus koko yksityisen puolen arvonlisäyksestä on ennätys alhainen. Epävarmuudesta huolimatta yrityksillä on varaa korottaa palkkoja ja nyt kun hintojen nousu on ollut poikkeuksellisen voimakasta, tälle on myös perusteet.

Neuvottelut vuoden 2023 palkkaratkaisusta on käytävä 30.9.2022 mennessä. Jos neuvottelutulosta ei saavuteta, niin sekä Prolla että Kemianteollisuus ry:llä on mahdollisuus irtisanoa työehtosopimus. Irtisanominen on tehtävä viimeistään 31.10.2022-

Jos työehtosopimus irtisanotaan, tällöin koko työehtosopimuksen sisältö on neuvottelujen kohteena. Neuvottelut eivät käy yhtään helpommaksi, vaikka irtisanoisimme sopimuksen. Palkankorotukset olisivat edelleen neuvotteluiden vaikein asia.

Osapuolilla on nyt noin kuukausi aikaa neuvotella vuoden 2023 palkankorotuksen suuruudesta, ennen kuin työehtosopimus on irtisanottava. Mahdollisen irtisanomisen jälkeen on alle kaksi kuukautta aikaa neuvotella koko työehtosopimuksesta. Vaikka neuvotteluaikaa saadaankin lisää, niin neuvoteltavia asioita on enemmän ja todennäköisesti näkymät vuoden 2023 taloustilanteesta eivät merkittävästi muutu.

Mikäli neuvottelutulokseen ei päästäisi joulukuun loppuun mennessä, työehtosopimuksen voimassaolo päättyy. Tämän jälkeen alkaisi sopimukseton tila, jolloin on mahdollista käyttää painostustoimia ratkaisun aikaansaamiseksi.

Voit seurata toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluita Pron verkkosivuilta. Kemian alan neuvotteluaikataulun, jäsenkirjeet sekä neuvotteluihin liittyvän uutisoinnin löydät kootusti  neuvottelusivustolta. Lisäksi kannattaa tykätä Facebookissa Pro Kemia -sivusta.

Pidetään peukkuja, että palkkaratkaisu on syntynyt tämän kirjoituksen ilmestyessä.

 

Taru Reinikainen

sopimusalavastaava

Ammattiliitto Pro

 

Kirjoitus julkaistu alun perin Kilplahden Toimihenkilöiden Näkölasi 3/2022 lehdessä 4.10.2022.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn