Sisäinen turvallisuus ei saa jäädä NATO jäsenyyden varjoon

Ulkopolitiikkamme myllerryksessä emme saa unohtaa sisäisen turvallisuuden merkitystä. Meidän on pystyttävä varautumaan uudenlaisiin turvauhkiin, erityisesti kyberturvallisuuteen on panostettava. Tällä hetkellä ollaan uudistamassa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia ja turvallisuusselvityslakia. Molemmat ovat erinomaisia lainsäädännön uudistushankkeita. Meidän on jatkossa oltava monella yhteiskunnan osa-alueella huomattavasti tarkempia ja valveutuneimpia. Vastaamon kaltaisia tietovuotoja tai teollisuuslaitoksiin kohdistuvia hakkerointeja ei saa päästää tapahtumaan vajavaisen suojauksen takia.

Hyvinvointialueista puhuttaessa keskustelu keskittyy ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tärkeä hyvinvointialueiden palvelu on myös pelastustoimi. Meidän on varmistettava jatkossakin tarvittavat resurssit Suomen erinomaiselle pelastustoimelle, myös alan koulutus on säilytettävä ja turvattava. Helsingin pelastuskoululla on merkittävä tehtävä kouluttaa metropolialueelle palomies-ensihoitajia.

Hyvinvointialueilla on tärkeää tunnustaa myös vapaapalokuntien rooli poikkeusoloissa. Vuosaaren satama on Suomen suurin vientisatama ja Suomenlahdella Helsingin edustalla muutenkin kulkee merkittävä määrä rahtialuksia. Vapaapalokunnilla on oma tärkeä roolinsa muun muassa öljyntorjuntatehtävissä. Meiran tehdaspalossa vapaapalokuntalaiset seurasivat jälkisammutustöitä ja näin pelastajat vapautuivat muihin kiireellisin töihin.

Poliisin kenttätoiminnassa on turvattava resurssit. Poliisissa on saatava jatkuva muutosneuvotteluidenkierre katkaistua. Toimintaa on kehitettävä pitkäjänteisesti ja operatiivinen toiminta keskiössä. Jatkuva epävarmuus työpaikasta vaikuttaa poliisien motivaatioon ja työhyvinvointiin.

Emme saa unohtaa myöskään rajaturvallisuus merkitystä. Vaikka NATO jäsenyydellä on suuri vaikutus ulkoiseen puolustukseemme, on rajojemme suojauksen oltava kunnossa. Rajaturvallisuuteen on myös panostettava ja tehtävä tarvittavat kriisiarviot miltä osin turvallisuutta on parannettava entisestään ja millä keinoin.

Hyvää puolustusvoimien lippujuhlapäivää!

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn