Työelämän taruja

Taru Reinikainen Ajatuksiani Työelämästä

Miksi lakkoilemme?

Pro on ryhtynyt syksyn aikana työtaistelutoimiin, koska Orpon hallituksen suunnittelemat työlainsäädännön muutokset toteutuessaan heikentävät toimihenkilöiden työehtoja ja toimeentuloa. Hallitus muuttaa Suomessa vakiintunutta yhdessä sopimisen kulttuuria ja jättää ammattiliittojen näkemykset huomiotta. Pro ei voi hyväksyä hallituksen mittavia heikennyksiä suomalaisten työntekijöiden asemaan. Velvollisuutemme on puolustaa jäsentensä oikeutta hyvään ja turvalliseen työelämään. Työtaistelutoimenpiteiden tarkoituksena on vaikuttaa Suomen hallituksen …

Miksi lakkoilemme? Lue lisää »

Ikääntyvät työpaikan voimavaraksi

Moni eläkeiän saavuttanut olisi nyt jo valmis jatkamaan työskentelyä, jos voimia olisi. Mihin voimat katoavat? Ikääntymiselle emme voi mitään, mutta sen lisäksi työelämässä on paljon asioita, jotka tekevät meistä vanhempia ja väsyneempiä kuin oikeasti olemme. Työturvallisuuslaki uudistuu kesäkuun alussa. Muutoksien tavoitteena on edistää muun muassa 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista …

Ikääntyvät työpaikan voimavaraksi Lue lisää »

Kesälomalla töissä

Täydellinen töistä irrottautuminen loman ajaksi on yhä harvinaisempaa esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Omasta työstä ja sen sujumisesta kannetaan kokonaisvastuuta, myös lomalla. Sijaisten määrää on koko ajan leikattu. Jos sijainen ylipäätänsä on, niin käytännössä hän hoitaa vain kaikkein kiireellisimmät jutut. Yhä useammin tule tilanteita, joissa lomalta käsin tehdään töitä. Lomalla tehdystä työstäkin tulee maksaa palkkaa. Valitettavan usein palkan …

Kesälomalla töissä Lue lisää »

Taru Reinikaine Yhdenvertaisuutta ja Tasa-arvoa

Työnantajan perusvelvollisuus on palkanmaksu ajallaan

Viime aikoina julkisuudessa on käyty keskustelua Helsingin ja Vantaan kaupunkien palkanmaksuongelmista. Julkisuudessa olleista kommenteista on tullut kuva välinpitämättömyydestä ongelmien ratkaisemiseksi. Ongelmat ovat ainakin Helsingillä kestäneet pitkään. Tämä ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää. Palkanmaksu tulee saada välittömästi kuntoon. Työsopimuslain mukaan työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. …

Työnantajan perusvelvollisuus on palkanmaksu ajallaan Lue lisää »