Kaupunki kompastelee kaavoituksessa

Taru Reinikainen - Tule kuuntelemaan keskustelemaan ja kysymään

Lähipäivinä olemme saaneet kaksi merkittävää kaavoituspäätöstä hallinto-oikeuksista. Korkein hallinto-oikeus kumosi Östersundomin kaavan ja Helsingin hallinto-oikeus kumosi Hernesaaren kaavan. Östersundomin osalta oikeuden päätös on lopullinen. Hernesaaren kaavasta on mahdollista vielä hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Yhteistä molemmille päätöksille on, ettei kaupunki ole tehnyt riittävällä tarkkuudella kaavoitukseen liittyviä selvityksiä.

Korkeimman hallinto-oikeuden tuomio on tylyä luettavaa. Yleisvaikutusten arvioinnissa esitetyt johtopäätökset eivät kaikilta osin perustu täydellisiin, täsmällisiin ja lopullisiin päätelmiin, joilla voidaan hälventää kaikenlainen tieteellinen epäilys asianomaisella suunnittelualueella suunniteltujen töiden vaikutuksista. Lyhyemmin sanottua kaupunki ei ole tehnyt arviointeja riittävällä tieteellisellä tarkkuudella.

Hernesaaren osalta kaupunki oli omassa selvityksessään olettanut auton omistuksen olevan Hernesaaressa samalla tasolla kuin muuallakin kantakaupungissa, mutta kävellen kuljettavien matkojen osuus oli arvioitu huomattavan suureksi. Kaupungin mukaan liikennemäärät alueella jäisivät alhaisiksi Länsilinkin ramppien avulla, ruuhkamaksujen käyttöönotolla ja kantakaupungin pysäköintimaksuja laajentamalla. Yhdestäkään edellä mainituista asioista ei ole olemassa edes poliittisia päätöksiä. Hallinto-oikeus katsoikin Hernesaaren liikenneselvitysten perustuneen liikaa olettamuksiin. Oikeus myös korosti Hernesaareen liikenteen olevan käytännössä yhden kadun (Telakkakatu-Hietalahdenranta) varassa, jonka kantokyky 7600 uudelle asukkaalle ja 3000 uudelle työpaikalle sekä risteily- ja venesatamille ja lumen vastaanottoalueelle ei ole riittävä.

Helsinkiin tarvitaan kipeästi asuntoja. Valitettavasti Hernesaaren rakentaminen viivästyy vähintään 1-2 vuotta. Jos kaupunki valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, niin vieläkin enemmän. Östersundomin kaavoitus tulee aloittaa täysin alusta. Aivan selvää on, ettei Östersundomiin voida kaavoittaa aikaisemmin suunniteltuja asuntomääriä.

Asukkailla on oikeus odottaa virkamiehiltä laadukasta kaavoitusta. Laissa vaadittavia selvityksiä ei voi tehdä puolihuolimattomasti. Selvitysten tulee perustua todellisiin tilanteisiin, ei oletuksiin eikä ideologisiin pyrkimyksiin. Vaikutustenarvioinnit tulee olla tehty tieteellisin ja luotettavin menetelmin. Kaupungin tulisi nyt reilusti myöntää virheensä ja ottaa opikseen. Hernesaaren osalta kaupungin olisi valittamisen sijaan tehtävä liikenneselvitykset uudelleen. Nähtäväksi jää, miten kaupunki asiaan reagoi.

 

Kolumni on julkaistu alun perin Kamppi-Eira -lehdessä 18.5.2021.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn