Kaupunkisuunnittelun on perustuttava tosiasioihin

Helsingin kaupunginsuunnittelu ontuu jälleen. Korkein hallinto-oikeus kaatoi Hernesaaren asemakaavan lähinnä riittämättömien liikennesuunnitelmien takia. Kaupunkisuunnittelun on perustuttava tosiasioihin ja riittävän tarkkoihin selvityksiin, ei ideologisiin tavoitteisiin tai oletuksiin.

Hernesaaren autoliikenne kulkee yhden katuyhteyden ja muutamien risteyksien kautta. Kaavaratkaisussa ja sen perusteena olevissa selvityksissä ja vaikutusten arvioinneissa olisi tullut oikeuden mukaan kiinnittää erityistä huomiota kaava-alueelle tulevan ja sieltä lähtevän liikenteen järjestämiseen sekä liikenteen lisääntymisen vaikutuksiin kaava-alueen ulkopuolella. Liikenteen järjestämistä koskevassa tarkastelussa on otettava huomioon kaikki kulkutavat.

Kaavaratkaisun liikenteellisiä vaikutuksia koskeviin selvityksiin liittyi korkeimman hallinto-oikeuden mukaan merkittäviä epävarmuustekijöitä. Laadittujen selvitysten perusteella oli myös mahdollista, että kaavaratkaisusta johtuva autoliikenteen määrän kasvaminen johtaisi autoliikenteen sujuvuuden merkittävään heikentymiseen kaava-alueen ulkopuolella. Vaikka autoliikenne muodosti vain osan kaavaratkaisun tuottamasta liikenteestä, oli sen osuus kuitenkin selvitysten perusteella merkittävä. Raitiotiehen perustuvan julkisen liikenteen sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien painottaminen kaavaratkaisussa ei siten tällaisessa tilanteessa poistanut velvollisuutta järjestää edellytykset myös kaavaratkaisusta seuraavalle autoliikenteelle.

Oikeuden mukaan kaavaratkaisun perusteena olevien selvitysten perusteella ei voitu riittävästi varmistua siitä, että kaavaratkaisu täytti edellytysten luomista liikenteen järjestämiselle koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen. Kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan hyväksymisestä oli siis lainvastainen.

Alueen asukasyhdistykset valittivat kaavasta ja jo lausuntovaiheessa asukasyhdistykset ovat nostaneet esille liikenneselvitysten heikkoudet. Lausunnoilla ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta suunnitteluprosessiin. Jälleen kerran kaupunkilaisia kuunneltiin muttei aidosti kuultu.

Korkeimman hallinto-oikeuden perusteet pysyivät lähes ennallaan siihen, mitä jo hallinto-oikeus omissa perusteluissaan oli katsonut liikennejärjestelyiden ongelmaksi. Kaupunki olisi siis voinut jo viimeistään hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen aloittaa suunnittelun uudelleen asianmukaisten selvitysten pohjalta. Sen sijaan kaupunki päätti valittaa ratkaisusta ja siten viivästyttää Hernesaaren rakentamista edelleen.

Kaupungilla olisi peiliin katsomisen paikka ja miettiä miten jatkossa asemakaavoitus hoidetaan alusta asti lainmukaisesti. Nyt jo kaksi isoa asemaakaavaa Östersundom ja Hernesaari ovat kaatuneet lyhyen ajan sisällä. Kaikki ei ole kaupunkimme suunnittelussa kunnossa. Helsinki tarvitsee asuntoja. On ikävää, että asuntoalueiden rakentaminen viivästyy kaupungin huolimattomuuden ja välinpitämättömyyden vuoksi. Asukkailla on oikeus vaatia laadukasta ja faktoihin perustuvaa suunnittelua.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Taru Reinikainen

Kirjoittaja on punavuorelainen asukasaktiivi, joka hämmästelee menoa Stadissa.

 

Kolumni on julkaistu alunperin Kamppi-Eira -lehdessä 2.6.2022.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn