Perhevapaat työehtosopimuksissa

Oikeudesta perhevapaiden pitämiseen on säädetty lainsäädännössä. Työehtosopimuksilla on puolestaan säädetty perhevapaiden palkallisuudesta. Pääsääntöisesti teollisuuden työehtosopimuksissa äideillä on oikeus 3 kuukauden palkalliseen äitiysvapaaseen ja isillä 6 päivän palkalliseen isyysvapaaseen. Myös adoptioäidit ovat olleet oikeutettuja vapaaseen, jos adoptoitu lapsi on ollut alle kouluikäinen.

Elokuun alussa tuli voimaan uudistettu lainsäädäntö koskien perhevapaita. Uudessa järjestelmässä perhevapaita ovat erityisraskausvapaa, raskausvapaa ja vanhempainvapaa. Lainsäädännössä ei siis ole enää äitiys- ja isyysvapaata, vaan vanhempainvapaat ovat jatkossa sukupuolineutraaleja.

Työehtosopimukset ovat nimenä mukaisesti sopimuksia. Sopimusten muuttaminen edellyttää molempien osapuolten keskinäistä uutta sopimusta. Vaikka siis lainsäädäntö muuttuu, ei se automaattisesti muuta työehtosopimusta. Teollisuuden työehtosopimuksissa siis pääsääntöisesti edelleen on määräykset palkallisesta äitiys- ja isyysvapaasta.

Lainsäädännön muuttuminen oli tiedossa ja asiaa pyrittiin ennakoimaan työehtosopimuksissa sopimilla työryhmistä, joiden tehtävänä oli työehtosopimuksen äitiys- ja isyysvapaan palkkamääräysten mukauttaminen vastaamaan perhevapaauudistusta.

Uuden lainsäädännön yhtenä tavoitteena on monimuotoisten perheiden yhdenvertainen kohtelu. Pääsääntöisesti vanhempainrahan edellytykset ovat samat kaikille vanhemmille riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä onko lapsi biologinen vai adoptiolapsi. Perhevapaauudistus on askel oikeaan suuntaan ja johtaa toivottavasti siihen, että jatkossa perhevapaat jakautuisivat nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken.

Valitettavasti perhevapaita koskevia työehtosopimusmääräyksiä ei olla saatu uudistettua uutta lainsäädäntöä vastaavaksi. Käytännössä siis vanhoilla työehtosopimusmääräyksillä vesitämme uuden lainsäädännön hyvät tavoitteet. Vaikuttaa siltä,, ettei aitoa halua asiasta sopimiseen tunnu työnantajapuolella olevan. Uudistuksessa pitäisi huomioida palkallisten perhevapaiden tasainen jakautuminen molemmille vanhemmille sekä lisäksi adoptioisät pitäisi saattaa yhdenvertaiseen asemaan adoptioäitien kanssa. Pro on neuvotteluissa halunnut huomioida myös yksihuoltajat.

Työehtosopimuksen perhevapaamääräysten uudistaminen on agendalla myös tällä hetkellä käytävissä työehtosopimusneuvotteluissa. Asian siirtyminen neuvottelupöytään ei helpota neuvotteluita. Silti edelleen hankalimpana asiana neuvotteluissa ovat palkankorotukset.

Edellisessä Näkölasissa oli kolumnini palkkaneuvotteluista. Toivoin silloin, että palkkaratkaisu olisi saavutettu ennen Näkölasin ilmestymistä, nyt toivon että neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta olisi savutettu ennen tämän kirjoituksen julkaisemista.

Kaikesta huolimatta rauhallista joulua, niin töissä puurtaville kuin vapaita viettäville.

Taru Reinikainen

sopimusalavastaava

Ammattiliitto Pro

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn