Tarun ansioluettelo

Työkokemus

Ammattiliitto Pro ry:ssä 14.8.2000 -

Aiemmin Toimihenkilöunioni TU ry ja Teknisten Liitto TL ry

Sopimusalavastaava kemianala ja yksityinen laboratorioala 
Vastaan kemianalan edunvalvonnasta. Kehitän ja koordinoin kemian alan edunvalvontaa tavoitteena jäsenten työsuhteen ehtojen sekä henkilöstön edustajien ja edunvalvontayhdistysten toimintaedellytysten kokonaisvaltainen parantaminen. Neuvottelen kemian alan toimihenkilösopimuksen. Vastaan kemian alan työehtosopimustulkinnoista ja ylläpidän alan tulkintarekisteriä. Neuvon kemian sopimusala-asiamiehiä ja luottamushenkilöitä sopimus- ja työsuhdeasioissa. Koordinoin kemian sopimusala-asiamiesten työtä. Vastaan kemian alan järjestöllisen valmiuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Vaikutan kemian alaa koskevaan yhteiskunta-, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan liiton tavoitteiden mukaisesti. Hoidan kemian alan kansainvälistä vaikuttamista sekä vastaan kemian alan työympäristö- ja tasa-arvoasioidenedistämisestä. Kehitän yhteistyötä kemian alaa koskevissa kysymyksissä STTK:n ja muiden ammattiliittojen kanssa. Osallistun jäsen- ja luottamushenkilökoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Osallistun työpaikkatoiminnan tukemiseen. Hoidan erimielisyysasioita.

Järjestösihteeri / työsuhdeasiamies (marraskuu 2006)
Olen koordinoinut klubitoimintaa. Hoitanut tehdasteollisuuden sopimusalojen edunvalvonta-asiain kokonaisuutta yhdessä alaa hoitavan asiamiehen kanssa ja vastannut alojen jäsenhankinnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hoitanut Itsenäisesti ahtausalaa. Vastannut työehtosopimusneuvotteluista, työehtosopimusten solmimisesta ja tulkinnasta sekä riita-asioiden hoitamisesta. Vastannut sopimusalojen palkkauksen kehittämisestä ja uudistamisesta yhdessä muiden asiamiesten kanssa. Vastannut alojen konsernitasoisen edunvalvonnan suunnittelusta ja kehittämisestä.  Hoitanut ja kehittänyt sopimusalojen eri järjestöjen ja intressiryhmien välistä yhteistyötä. Vastannut TU-insinöörien toiminnasta sekä toiminut asiantuntijana insinöörien koulutukseen ja työelämän kehittämiseen liittyvissä asioissa. Työyhteisöliikunta 2010 yhteyshenkilö TU:ssa.

Järjestöasiamies (toukokuu 2006)
Osallistunut järjestötoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Vastannut TU-klubitoiminnan käynnistämisen suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Hoitanut klubikoulutuksen käytännön järjestelyt, koordinoinnin ja osallistunut koulutussuunnitteluun sekä kouluttanut jäseniä klubitoimintaan. Vastannut kiinteistöpalvelualan ja kemian alan jäsenhankinnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Vastannut kansainvälisestä nuorisotoiminnasta sekä TU-insinöörien toiminnasta. Osallistunut opiskelija-ja nuorisotoiminannan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Toiminut työsuhdepäivystäjänä.

Nuoriso-ja opiskelija-asiamies (kesäkuu 2001)
Vastannut Opiskelijaunionin ja Toimihenkilöunionin nuorisotoiminnan toteutuksesta, suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Toiminut opiskelija-asiamiestiimin tiiminvetäjänä. Vastannut kansainvälisestä nuorisotoiminnasta. Osallistunut jäsenhankinnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä tapahtumien ja messujen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Toiminut työsuhdepäivystäjänä.

Opiskelija-asiamies (elokuu 2000)
Vastannut Opiskelijaunionin jäsenhankinnasta ja työmarkkinatietouden levittämisestä Etelä-Suomen alueella.

Muualla

Metsäntutkimuslaitos Vantaan tutkimuskeskus, laboratoriomestari 2.5 – 13.8.2000
 Vastannut maanäytteiden esikäsittelystä ja niistä seuranneista biokemiallisista analyyseistä. Analyysit sisälsivät rasvahappojen uuttoa, puhdistusta, ja kaasukromatografisia detektointia.

Teknos Winter Oy, laborantti 8.2 – 9.4.2000
Maalien laadunvalvontaan liittyvät työt käyttölaboratoriossa.

Kulutustutkimus Oy / Marketing Radar LTD, haastattelija 17.9 – 18.11.1999
Matkustaja- ja lippulaskijana Helsingin Kaupungin Liikennelaitoksen linja-autoissa.

Kansanterveyslaitos, laborantti 1.6 – 31.8.1999 
Kliinis-biokemialliset analyysit biokemian osaston automaatiolaboratoriossa.

Kansanterveyslaitos, laborantti (harjoittelija) 11.1 – 31.5.1999
Harjoittelijana Biokemian osastolla sydän- ja verisuonitautien tutkimusprojekteissa. Tehtäviin kuulunut muun muassa LCAT entsyymin aktiivisuusmääritykset radiometrisellä menetelmällä.

Wihuri Oy Aarnio, tallentaja 1.6 – 31.12.1998 
Pikatukun atk-kirjaukset muun muassa tilaus- ja inventaariolistojen syöttö tietokoneelle. Tuoreosaston (hedelmä-vihannes, maito ja liha) työtehtävät muun muassa tilausten teko ja vastaanotto, hinnoittelu sekä hyllyttäminen.

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos EELA, laborantti (harjoittelija) 27.10 – 11.11.1997  
Tutustunut kemian laboratorion eri määritysmenetelmiin. Harjoitustyönä määrittänyt mikrobilääkeainejäämiä kudosnäytteistä nestekromatografisesti.

Nokian kaupungin tekninen keskus puistoyksikkö, puistotyöntekijä (kesätyöntekijä), 1994 – 1996, yhteensä 3 kuukautta
Puistotyöt muun muassa rikkaruohojen kitkeminen, kesäkukkien istutus, haravointi ja ruohonleikkuu traktorilla.

Luottamus- ja järjestötehtävät

Nykyiset

Suomen Bridgeliitto ry, hallituksen jäsen 1.1.2018 –

Työ- ja elinkeinoministeriö, Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan (TENK) jäsen 5.9.2014 –

Tapaturmavakuutuskeskus, Kemian ja Muovituotteen Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmien (TOT) jäsen 1.1.2013 –

Työturvallisuuskeskus, Kemianteollisuuden työalatoimikunnan jäsen 1.10.2011 –

Työturvallisuuskeskus, Tekstiili- ja kenkäteollisuuden (aik. tekstiilihuoltoala) työalatoimikunnan jäsen 1.9.2011 –

Työ- ja elinkeinoministeriö Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) neuvottelukunnan varajäsen 1.1.2011 –   

Opetushallitus Osaamisen ennakointifoorumi prosessiteollisuuden ja -tuotannon ennakointiryhmä jäsen (aikaisemmin Kemian alan sekä paperi- ja puualan koulutustoimikunta ja kemian alan koulutustoimikunta) 1.2.2010 –

industriALL Eurooppa (aikaisemmin EMCEF) Kemianalan sosiaalidialogin jäsen 1.1.2010 –

industriALL Eurooppa (aikaisemmin EMCEF) kemian ja raaka-aineteollisuuden sekä lääketeollisuuden toimialaryhmien jäsen 1.1.2008 –

Ammattiliitto Pro Kemian neuvottelukunta sihteeri 1.1.2007 –

Entiset

Teollisuuden Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNK ry hallituksen jäsen 21.11.2015 – 31.12.2018  

Ammattiliitto Pro johtoryhmän jäsen henkilöstönedustajana (sijaistanut johtoryhmässä varaluottamusmiehenä jo vuodesta 2007 alkaen) 5.9.2011 – 31.12.2017

Promoottori ry (aiemmin TU:n henkilöstö ry) pääluottamusmies (varaluottamusmiehenä vuodesta 2006 alkaen) 14.8.2011 – 31.12.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö Kemikaaliriskien hallinta kuntoon (KemKu) –hanke ohjausryhmän jäsen 1.1.2013 –     

Työterveyslaitos KemikaaliVihi johtoryhmän jäsen 1.1.2013 –

Teollisuuden Palkansaajat TP ry yhteistoimintaryhmän jäsen 1.1.2010 – 1.1.2013

Eureta Finland hallituksen varajäsen 1.1.2010 – 31.12.2011

TU-insinöörien sihteeri 3.5.2005 – 31.12.2007

Helsingin Käräjäoikeus lautamies 1.4.2005 – 31.3.2009

Stadin Ammattiopisto (ent. HelTech) laboratorioalan ammatillinen neuvottelukunta jäsen 1.1.2005 – 31.12.2017

Rakennus- ja Kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry hallituksen jäsen 1.1.2005 – 31.12.2006

Promoottori ry:n (ent TU:n henkilöstö ry) johtokunnan jäsen 1.1.2004 – 31.12.2017

Tekniset Demarit ry johtokunnan jäsen (sihteeri) 1.1.2004 – 31.12.2016

UNI Youth Europe pohjoismaiden edustaja johtoryhmässä (steering group) 1.1.2004 – 31.12.2006

Ammattikorkeakoulu Opiskelijaunionin kannatusyhdistys ry hallituksen jäsen 1.1.2002 – 16.5.2008

Suomen Laboratorioalan Liitto ry edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja ja tiedottaja 1.1.2002 – 31.12.2005

Eurooppalaisen Suomen Nuoret ry hallituksen jäsen 1.1.2002 – 31.12.2002

Suomen Tekniikan Opiskelijoiden Liitto ry hallituksen jäsen vastuualueena sosiaalipolitiikka 1.1.1998 – 31.12.1999

Laboratorioalan oppilaitoksen oppilasyhdistys ry hallituksen puheenjohtaja 1.1.1997 – 31.12.1998

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) Helsinki Kontula (170) –kohteen asukastoimikunnan jäsen ja tilinhoitaja 1.1.1997 – 31.7.1998

Helsingin kaupungin laboratorioalan ammattioppilaitos vertaistutorvastaava 1.9.1996 – 31.12.1997

Koulutus

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), 2018, Rastor

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), 2012, Humanistinen Ammattikorkeakoulu

 Yhteisöpedagogi (AMK), 2005, Humanistinen Ammattikorkeakoulu

Laborantti, 1999, Helsingin Ammatillisen Korkea-asteen ja Opistoasteen Instituutti

Laboratorioalan perustutkinto, 1997, Helsingin Kaupungin Laboratorioalan Ammattioppilaitos

 Ylioppilastutkinto, 1996, Tampereen Klassillinen Lukio

Kielitaito

Englanti          Ymmärtäminen erinomainen, puhuminen ja kirjoittaminen hyvä

Ruotsi            Ymmärtäminen ja kirjoittaminen tyydyttävä ja puhuminen heikko

Latina            Tyydyttävä

Venäjä           Alkeet

Julkaisut

Asiamieheksi montaa polkua pitkin. 

2015. Teoksessa: From Intercultural Encounters to Interprofessional Development. Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences. Series A. No:69

Asiamiestyön osaamisvaatimukset ja osaamisen kehittämistarpeet.   

2013. Teoksessa: Avauksia yhteisöjen osaamisen kehittämiseen: Yhteisöpedagogit (YAMK) muutoksen mahdollistajina. Humanistinen Ammattikorkeakoulu.

Liiton miehet. Ammattiliitto Pron asiamiesten ammatti-identiteetti. 

2012 huhtikuu. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi AMK (90 op). Opinnäytetyö.

Toimihenkilöunioni TU ry:n nuorisotoiminta. Kyselytutkimus yhdistysten nuorisovastaaville. 

2005 lokakuu. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (120-150 op). Opinnäytetyö.

Toimihenkilöunionin nuorisotoiminnan tarkoituksena on kiinnittää toimintaan mukaan nuoret alle 35-vuotiaat jäsenet, aktivoida nuoria mukaan TU:n päätöksentekoon kaikilla tasoilla sekä huolehtia hallitusta sukupolven vaihdoksesta TU:ssa. Tutkimus toteutettiin keväällä 2005 kyselytutkimuksena. Kohderyhmänä olivat Toimihenkilöunionin yhdistysten nuorisovastaavat. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella TU:n nuorisotoiminnan tilaa nuorisovastaavien mielestä. Kysely on osa Toimihenkilöunionin nuoriso- ja opiskelijatoiminnan kehittämishanketta. Tutkimuksessa haluttiin selvittää erityisesti, kuinka yleistä ja aktiivista nuorisotoiminta ylipäänsä TU:n yhdistyksissä on, minkälaisia ajatuksia nuorisovastaavilla on toiminnasta ja kuinka toimintaa tulisi heidän mielestään kehittää. Tutkimustuloksista selvisi, että nuorisotoiminta TU:ssa on keskittynyt erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Osittain tämä on hyvä asia, koska tällä tavalla pystytään saamaan paljon nuoria mukaan toimintaan. Edunvalvonnan roolia tulisi kuitenkin nostaa nuorisotoiminnassa. Tutkimuksen perusteella nuorisotoiminnan ikäraja tulisi laskea 30-vuoteen, koska erityisesti nuoremmat vastaajat toivoivat tätä. Tutkimuksen tuloksista nousi selkeästi esille myös yli 25-vuotiaiden nuorisovastaavien motivaatio kysymykset. Ongelmaan tulisinkin tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota. Tarpeellista olisi myös selvittää taustasyyt motivaation puutteelle.

Ihmisen plasman lesitiini-kolesteroli asyylitransferaasi (LCAT): rakenne, toiminta ja aktiivisuusmääritykset. 

1999. Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti. Opinnäytetyö.

Vaihtoehtoisen menetelmänkehitys LCAT-entsyymin aktiivisuusmääritykseen. Verenkierrossa olevan entsyymin LCAT tehtävänä on muuttaa vapaa, konjugoimaton kolesteroli rasvahappoesterijohdannaiseksi. Vaihtoehtoinen aktiivisuusmääritysmetodi perustuu entsyymin fosfolipaasi A2-aktiivisuuden hyväksikäyttöön. Menetelmässä on hyödynnetty vesiliukoista substraattia, joka on lyhytketjuisen rasvahapon p-nitrofenoli-johdannainen. Periaate määrityksessä on ollut mitata LCAT-reaktiossa vapautuvan p-nitrofenolin määrää fotometrisesti. Radiometriseen metodiin verrattuna kehitetty metodi on nopeampi suorittaa ja analyysin tekijä ei joudu kosketukseen radioaktiivisten aineiden kanssa. Kehitetty menetelmä soveltuu erityisen hyvin tutkimuskäyttöön.