Kopio Työelämän taruja 2 (82 x 55 mm)

Kesälomalla töissä

Täydellinen töistä irrottautuminen loman ajaksi on yhä harvinaisempaa esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Omasta työstä ja sen sujumisesta kannetaan kokonaisvastuuta, myös lomalla. Sijaisten määrää on koko ajan leikattu. Jos sijainen ylipäätänsä on, niin käytännössä hän hoitaa vain kaikkein kiireellisimmät jutut. Yhä useammin tule tilanteita, joissa lomalta käsin tehdään töitä. Lomalla tehdystä työstäkin tulee maksaa palkkaa. Valitettavan usein palkan suuruudesta aletaan keskustelemaan vasta loman jälkeen, kun on ajauduttu asiassa hankauksiin. Vuosilomalain mukaan vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, ellei työntekijän kanssa ole muuta sovittu

Lue lisää »
Taru Reinikaine Yhdenvertaisuutta ja Tasa-arvoa

Työnantajan perusvelvollisuus on palkanmaksu ajallaan

Viime aikoina julkisuudessa on käyty keskustelua Helsingin ja Vantaan kaupunkien palkanmaksuongelmista. Julkisuudessa olleista kommenteista on tullut kuva välinpitämättömyydestä ongelmien ratkaisemiseksi. Ongelmat ovat ainakin Helsingillä kestäneet pitkään. Tämä ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää. Palkanmaksu tulee saada välittömästi kuntoon. Työsopimuslain mukaan työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työntekijä myy vapaa-aikaansa palkkaa vastaan työnantajalle. Työnantaja ei voi jättää palkkaa maksamatta. Saamattomien palkkojen lisäksi julkisuudessa olleiden tietojen perusteella ongelmia on ollut myös palkkalaskelmissa. Työsopimuslain

Lue lisää »