Kuva Kuva

ANSIOLUETTELONI

Työtaruni

Miksi olen hyvä ehdokas ja sinunkin osaava edustajasi? Voit äänestää minua kunnallisvaaleissa 2021 Helsingin vaalipiirissä. 

Olen sekä kokenut että kouluttautunut. Osaan kuunnella, tehdä havaintoja, kysyä lisää, ottaa selvää, neuvotella, sopia ja tehdä päätöksiä. Ymmärrän yhteiskunnan päätöksenteon rakenteet ja ennen kaikkea ymmärrän ihmisiä. Jotta voi vaikuttaa, täytyy tietää, mihin on vaikuttamassa. Minulla on ollut onni tehdä elämäni aikana monenlaisia töitä, laborantista ja lippulaskijasta vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Mitä kanssani töitä tehneet sanovat minusta?

Taru on solidaarinen, kansainvälinen osaaja, strateginen viestijä, eurooppalainen, organisaation kehittäjä, työehtosopimusasiantuntija, poliitikko, muutosjohtaja, tilastotieteilijä, neuvottelija, tutkija, somettaja ja järjestöosaaja.

Merkittävimpiä saavutuksia ja tekemistä:

Sopimusalavastaava

Kemianala ja yksityinen laboratorioala, Ammattiliitto Pro ry
(Aiemmin Toimihenkilöunioni TU ry ja Teknisten Liitto TL ry)

14.8.2000 alkaen

Vastaan nykyisin kemianteollisuuden edunvalvonnasta. Kehitän ja koordinoin kemian alan edunvalvontaa tavoitteena jäsenten työsuhteen ehtojen sekä henkilöstön edustajien ja edunvalvontayhdistysten toimintaedellytysten kokonaisvaltainen parantaminen. Neuvottelen kemian alan toimihenkilösopimuksen sekä vastaan työehtosopimustulkinnoista. Neuvon alan sopimusasiantuntijoita ja luottamushenkilöitä sopimus- ja työsuhdeasioissa. Koordinoin kemian sopimusasiantuntijoiden työtä. Vastaan kemian alan järjestöllisen valmiuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Vaikutan kemian alaa koskevaan yhteiskunta-, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan liiton tavoitteiden mukaisesti. Hoidan kemian alan kansainvälistä vaikuttamista sekä vastaan alan työympäristö- ja tasa-arvoasioidenedistämisestä. Kehitän yhteistyötä alaa koskevissa kysymyksissä STTK:n ja muiden ammattiliittojen kanssa. Osallistun jäsen- ja luottamushenkilökoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Osallistun työpaikkatoiminnan tukemiseen. Hoidan erimielisyysasioita.

Laboratoriomestari

Metsäntutkimuslaitos Vantaan tutkimuskeskus

2.5.–13.8.2000
Vastasin maanäytteiden esikäsittelystä ja biokemiallisista analyyseistä. Analyysit sisälsivät rasvahappojen uuttoa, puhdistusta ja kaasukromatografista detektointia.

Laborantti

Teknos Winter Oy

8.2.–9.4.2000
Maalien laadunvalvontaan liittyvät työt käyttölaboratoriossa.

Haastattelija

Kulutustutkimus Oy / Marketing Radar LTD

17.9.–18.11.1999
Toimin matkustaja- ja lippulaskijana Helsingin Kaupungin Liikennelaitoksen linja-autoissa.

Laborantti

Kansanterveyslaitos

1.6.–31.8.1999
Tein kliinis-biokemiallisia analyyseja biokemian osaston automaatiolaboratoriossa.

Laborantti (harjoittelija)

Kansanterveyslaitos

11.1. – 31.5.1999
Olin harjoittelijana Biokemian osastolla sydän- ja verisuonitautien tutkimusprojekteissa. Tehtäviin kuului muun muassa LCAT-entsyymin aktiivisuusmääritykset radiometrisellä menetelmällä.

Koulutukseni

Hallintotieteen maisterin (HTM) -tutkinto

meneillään, aloitin tutkinto-opiskelijana 1.1.2021, opinnoista puuttuu ainoastaan gradu.
Itä-Suomen yliopisto

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), 2018

Rastor

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), 2012

Humanistinen Ammattikorkeakoulu

Laborantti, 1999

Helsingin Ammatillisen Korkea-asteen ja Opistoasteen Instituutti

Ylioppilastutkinto, 1996

Tampereen Klassillinen Lukio

Luottamus- ja järjestötehtävät

Luottamustoimet antavat elämääni paljon – myös vaikutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi industriALL Eurooppa kemian- ja lääketeollisuuden toimialaryhmän puheenjohtajana edustan 1,8 miljoonaa lääketyöntekijää, ympäri Eurooppa. Tärkeä ja iso vastuu, jonka haluan kantaa mahdollisimman hyvin.

Helsingin kaupunki vammaisneuvosto, varsinainen jäsen

1.3.2021 alkaen

Helsingin Satama Oy, hallituksen jäsen

1.9.2021 alkaen

Helsingin kuuloyhdistys ry, hallituksen jäsen

1.1.2021 alkaen

Stadin Demarit, 1. varapuheenjohtaja

1.1.2020 alkaen

Helsinginniemen Sosialidemokraatit ry, varapuheenjohtaja

1.1.2020 alkaen

Pro Hietalahti ry, puheenjohtaja

29.10.2020 alkaen

Punavuoriseura, varapuheenjohtaja

29.9.2020 alkaen

industriALL Eurooppa, lääketeollisuuden toimialaryhmän puheenjohtaja

1.1.2008 alkaen

Tutustut työ- ja koulutushistoriaani vielä kattavammin LinkedInissä