Älkää unohtako työpaikan yhteistoimintaa

Koronavirus on aiheuttanut maailmanlaajuisen poikkeustilanteen. Työpaikoilla tilanne on aiheuttanut lievimmilläänkin hämminkiä. Työpaikat ovat joutuneet siirtymään uusiin käytäntöihin ja varautumaan uudenlaisiin tilanteisiin. Työpaikkojen käytäntöjä on jouduttu muuttamaan niin sanotusti lennosta. Valitettavasti välillä niin vauhdikkaasti, että työpaikan yhteistoiminta on päässyt unohtumaan. Hyvä yhteistyö työpaikalla on kriisitilanteen vahvuus. Yhteistoiminta lisää luottamusta ja turvallisuuden tunnetta.

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on vastuussa työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta ja työntekijöillä on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät asiat on käsiteltävä työsuojelun yhteistoiminnassa.

Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, joka tähtää siihen, että työpaikalla on terveellistä ja turvallista tehdä työtä. Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat:

  • työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja haitat
  • toimenpiteet ja suunnitelmat vaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi.

Mahdolliset ohjeistukset ja toimenpiteet koskien koronavirusta tulee käsitellä työsuojelun yhteistoiminnassa. Työpaikalla tulee sopia, kuka tiedottaa henkilöstöä koronaan liittyvistä ohjeista sekä ohjeistaa esimiehiä poikkeustapauksissa. Työturvallisuuskeskus on julkaissut materiaaleja työpaikkojen korona-arkeen.

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Työsuojelun yhteistoimintaa toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto koskee kaikkia työsuhteen luonteesta riippumatta.

Monella työpaikalla on sovittu lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmasta työterveyshuollosta.

Työsuojelutoimikunnassa yhdessä työterveyshuollon kanssa käydä läpi vaatiiko koronaviruksen aiheuttama tilanne lisätoimenpiteitä tai muutoksia työterveyshuoltoon. Monella työpaikalla on esimerkiksi keskusteltu koronatestauksen järjestämisestä.

Muistakaa tietosuoja

Tieto henkilön koronavirus tartunnasta on luottamuksellinen henkilön sairaustieto, jota ei saa työpaikalla kertoa edes lähityöyhteisöllä siten, että henkilö on tunnistettavissa. Tietosuojavaltuutettu on ohjeistanut koronaviruksen aiheuttamista tietosuojatilanteista.

Riemukasta Vappua – kotona!

 

Blogi on julkaistu alunperin Hyvää huomista -ohjelman Huomisen blogeissa 29.4.2020.

 

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn