Monimuotoinen ja toimiva Helsinki

Maailman toimivimman kaupungin tulee olla toimiva kaikille helsinkiläisille. Monimuotoiselta ja toimivalta kaupungilta odotetaan erilaisia palveluita eri ryhmissä.

Tilastokeskuksen mukaan yli kymmenys koko Suomen väestöstä elää tällä hetkellä Helsingissä. Helsinkiläisistä vain vajaat 40 prosenttia on syntynyt täällä. Junantuomiakin Helsingissä siis riittää. Helsinki houkuttelee muualta Suomesta tulevia tasaisesti, Pirkanmaan ollessa kärjessä. Helsinkiläiset itse eivät paljon lisäänny. Uudenmaan kokonaishedelmällisyysluku on koko Suomen alhaisin.

Valtaosa helsinkiläisistä puhuu edelleen äidinkielenään suomea tai ruotsia. Muista kielistä puhutuimpia ovat suuruusjärjestyksessä venäjä, viro, somali, arabia ja englanti.  Kielten kirjo kaduilla lisääntyy entisestään turistien myötä. Palveluita on oltava saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä. Helsingin kansainvälistyessä myös vieraskielisten palveluiden tarve kasvaa. Tämä edellyttää kaupungilta suunnitelmallisuutta. Muun muassa varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa, virastoissa ja terveyskeskuksissa pitää pystyä palvelemaan myös vieraskielisiä. Pelkät digitaaliset palvelut eivät riitä.

Vaikka Helsinki kasvaa ennätyksellisen nopeasti, niin samalla vetovoimamme vähenee ja muutto Helsingin ympäristökuntiin on kiihtynyt. Elämisen hintataso on Helsingissä korkeampi kuin muualla Suomessa. Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla eläminen on noin 250-480 euroa kalliimpaa kuukaudessa. Toimivan kaupungin edellytyksenä on, että asukkaat erilaisista ryhmistä voivat asua Helsingissä jatkossakin. Tämä edellyttää muun muassa edullisia asuntoja. On monia työssäkäyviä pienipalkkaisia yksineläviä ja perheitä, joiden on lähes mahdotonta löytää kohtuuhintaista asuntoa Helsingistä. Samalla liikenneyhteydet lähikuntiin ovat parantuneet.

Kaupunki on tehnyt upean päätöksen palkata 40 kesätyöntekijää laaduntarkkailijoiksi kaupungin palveluille. Arvioitaviin kohteisiin kuuluvat esimerkiksi katutyömaita, kaupungin asiakaspalvelupisteitä, ulkoilualueita, puistoja ja leikkipuistoja, opasteita, seniorikeskuksia sekä kirjastoja.  Osa havaituista epäkohdista korjataan heti ja osa kirjataan kehittämistyön pohjaksi.  Paikoista noin 10 on varattu insinööri- ja diplomi-insinööriopiskelijoille katutyömaiden sujuvuuden arviointiin. Kesätyöt koetaan usein nuorten juttuna. Tähän kesätyöhön on välttämätöntä palkata hyvin erilaisia ihmisiä, esimerkiksi pyörätuolista käsin kaupungin toimivuus aukeaa aivan eri tavoin kuin urheilulliselle nuorukaiselle. Laaduntarkkailijoina tulee olla mahdollisimman sekalainen joukko helsinkiläisiä.  Jos kiinnostuit, niin haku laaduntarkkailijaksi on meneillään.

Euroopan historian professori Laura Kolben mukaan ”Helsingin rikkaus on se, että meillä voi olla monta identiteettiä, jotka eivät sulje toisiaan pois. Se on osa urbaania rikkautta.” Uskalletaan olla rohkeasti stadilaisia tai junantuomia, kaikki me olemme helsinkiläisiä.

 

Kolumni julkaistu alunperin Kamppi-Eira -lehdessä 5.3.2020.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn