Kesälomalla töissä

Täydellinen töistä irrottautuminen loman ajaksi on yhä harvinaisempaa esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Omasta työstä ja sen sujumisesta kannetaan kokonaisvastuuta, myös lomalla. Sijaisten määrää on koko ajan leikattu. Jos sijainen ylipäätänsä on, niin käytännössä hän hoitaa vain kaikkein kiireellisimmät jutut. Yhä useammin tule tilanteita, joissa lomalta käsin tehdään töitä. Lomalla tehdystä työstäkin tulee maksaa palkkaa. Valitettavan usein palkan suuruudesta aletaan keskustelemaan vasta loman jälkeen, kun on ajauduttu asiassa hankauksiin.

Vuosilomalain mukaan vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, ellei työntekijän kanssa ole muuta sovittu loman jakamisesta tai antamisajankohdasta. Vuosilomasta 24 arkipäivän kesäloma on sijoitettava lomakaudelle (2.5-30.9) ja talviloma on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää (2 viikkoa), pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Vuosilomalain lähtökohtana on, ettei sen aikana tehdä töitä. Tästä syystä vuosilomalaki ei tunne määräyksiä loman siirtämisestä eikä lomalla tehdyn työn palkanmaksusta. Samasta syystä asiasta ei löydy määräyksiä yleensä myöskään työehtosopimuksista, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Käytännön elämässä tilanne on toinen ja lomilla tehdään töitä syystä tai toisesta yhä useammin.

Liitosta usein kysytään mitä loman aikana tehdystä työstä pitäisi maksaa. Yksiselitteistä vastausta asiaan ei ole, vaan kyse on täysin sopimus kysymyksestä. Minkä hinnan työntekijä laittaa lomansa keskeyttämiseen ja siirtämiselle. On muistettava, että työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä töitä lomallaan eikä  työntekijällä ole myöskään velvollisuutta olla työnantajan tavoitettavissa.

Palkka lomalla tehdystä työstä perustuu siis yleensä aina siihen, mitä asiasta sovitaan. Sopimus palkasta olisi hyvä kirjata ylös esim. sähköpostilla. Palkka tulisi sopia jo ennen työn suorittamista. Itse olen suositellut vuosilomalla tehdyn työn korvaamista viikkoylityönä ja lomapäivän siirtämistä tulevaisuudessa pidettäväksi. On myös mahdollista sopia esimerkiksi työmatkakustannusten korvaamisesta. Tämä on kuitenkin vain minimi suositus. Työntekijä pyytäköön palkkaa sen mukaan miten suureksi haitaksi loman keskeyttämisen kokee.

Muistakaa riittävä lepo ja palautuminen ovat loman perustehtäviä. Lomalla ei tarvitse suorittaa, vaan löhöäminenkin on ihan okei.

 

Miten toimimme, jos työntekijän pitää tehdä töitä kesken lomansa?

  • Työnantaja älä keskeytä, äläkä häiritse työntekijäsi lomaa ellei se ole aivan välttämätöntä.
  • Työntekijä sinulla ei ole velvollisuutta keskeyttää lomaasi eikä olla työnantajasi tavoitettavissa lomalla.
  • Sopikaa etukäteen lomalla tehdyn työn palkasta ja mahdollista korvauksista. Suositusluontoisena minipalkkana tehty työ maksetaan viikkoylityön mukaisesti korotettuna ja pitämättä jäänyt vuosilomapäivä siirtyy tulevaisuudessa pidettäväksi.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn