Ulkomaalaisella työntekijällä ei ole mitään mahdollisuutta nousta riistoa vastaan

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden riidoille yhtenäistä on huoli oleskeluluvan menettämisestä, vaikkei työnantaja käyttäisikään oleskelulupaa suoranaisena kiristyskeinona.

HELSINGIN SANOMAT kirjoitti ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytöstä (HS 5.7.). Yleensä julkisuuteen nousevat törkeät tapaukset matalapalkka-aloilta. Valitettavasti ul­komaalaisen työvoiman hyväksikäyttöä tapahtuu kaikissa tuloluokissa henkilön asemaan katsomatta.

Hoidan työkseni työsuhde­riitoja ammattiliitossa. Ul­komaalaistaustaisten työntekijöiden riidoille yhtenäistä on huoli oleskeluluvan menettämisestä, vaikkei työnantaja käyttäisikään oleskelulupaa suoranaisena kiristyskeinona.

Kun Suomessa työperäisellä oleskeluluvalla oleskelevalta henkilöltä lähtee työpaikka alta – olipa syy mikä tahansa –, poistuu samalla peruste oles­kelulupaan. Tällöin maasta on lähdettävä Maahanmuuttoviraston mukaan pikemminkin viikoissa kuin kuukausissa.

Vaikka ammattiliitto olisi riitauttanut irtisanomisen lain vastaisena, sillä ei ole työperäisen oleskeluluvan perusteisiin merkitystä. Käytännössä tilanne estää työperäisellä oleskeluluvalla olevaa ulkomaalaista riitauttamasta väärinkäytöksiä, koska vaarana on aina (laiton) irtisano­minen.

Tilanne on ammattiliitoille vaikea. Neuvotteluasetelma ei ole tasavertainen, kun työn­antaja tietää jäsenemme todellisen tilanteen ja uhan oleskeluluvan menettämisestä.

Juttuja ei voi käytännössä ­viedä oikeuteen, koska henkilö olisi poistunut – tai poistettu – maasta jo aikapäiviä ennen kuin juttu edes etenisi tuomioistuimeen saakka.

Lainsäädäntöön tulisi tehdä muutoksia, jotta ammattiliitoilla olisi todelliset mahdollisuudet puuttua ulkomaalaisten jäsentensä hyväksikäyttöön. Vähintäänkin tarvittaisiin suoja-aika irtisanomisen ja työsuhteen päättymisen jälkeen, jolloin ­asioita voitaisiin rauhassa selvittää ilman uhkaa oleskelu­luvan menetyksestä.

 

Alunperin kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 10.7.2020. 

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn