Avoimuus kunniaan

Helsingin merkittävin vuosittainen päätös on seuraavan vuoden talousarvion. On käsittämätöntä, että pormestarin johdolla on meiltä asukkailta ja kaupungin veronmaksajilta viety mahdollisuudet vaikuttaa talousarvion sisältöön.

Ennen nykyistä pormestaria talousarvio käsiteltiin julkisessa prosessissa. Asukkaat pystyivät seuraamaan äänestämiensä poliitikkojen painotuksia ja arvostuksia budjettikäsittelyn aikana. Nykyisin tämä on mahdotonta. Julkisuuteen yleensä kyllä nostetaan puolueiden onnistumiset neuvotteluissa. Sen sijaan täysin hämäräksi jäävät yksittäisten poliitikkojen näkemykset.

Erityisen tärkeää olisi tietää, mistä poliitikot ovat olleet neuvotteluissa valmiita leikkaamaan. Jokainen meistä arvostaa asioita eri tavalla, myös poliitikot. Äänestäjänä haluan tietää, mistä asioita poliitikot pitävät kiinni, kun reaalipolitiikkaan kuuluvia määrärahojen vähennyksiä tehdään. Kehen leikkaukset ensisijaisesti kohdistuvat ja mitä leikataan

Nykyistä salattua mallia on puolusteltu osin sillä, että se nopeuttaa puolueiden välillä käytäviä budjettineuvotteluita, kun neuvotteluihin ei kohdistu julkista painetta. Varmasti näinkin. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että poliitikkojen pitää pystyä kantamaan vastuunsa tekemistään ehdotuksista ja päätöksistä. Nämä myös tulee avoimesti kertoa äänestäjille.

Realismia on että politiikka on kompromissien taidetta. Jokainen joutuu jostakin luopumaan ja hyväksymään itselleen epämieluisia asioita. Äänestäjän haluan tietää mistä asioista minun edustajani on ollut valmis joustamaan. Tämä kertoo paljon enemmän henkilön arvomaailmasta kuin hänen saavuttamansa budjettivoitot.

Ei ole oikein, että käytännössä asukkaat vain neljän vuosien välein valitsevat edustajansa pystymättä mitenkään vaikuttamaan hänen painotuksiinsa. Kun asiat eivät ole avoimia ja julkisia en tiedä mistä asioista minun pitäisi edustajaani lähestyä ja kertoa mielipiteeni.

Demokratian lähtökohtana on avoimuus. Helsingin talousarvion käsittely on palautettava julkiseksi. Meidän asukkaina on tätä aktiivisesti vaadittava ja tarvittaessa seuraavassa vaaleissa vaatia vaihtamalla edustajamme. Minä äänestän seuraavaksi ainoastaan ehdokasta, joka on julkisesti kertonut kannattavansa avointa budjettineuvottelu mallia.

Keskustelu lehtien palstoilla jälkikäteen ei ole avoimuutta. Keskustelu tulee käydä etukäteen ja prosessin aikana vaikuttamalla. Me emme voi hyväksyä nykyaikaan kuulumattomia epämääräisiä toimintamalleja.

Hämärähommien  aika on ohi. Kansalaisdemokratiaan kuuluu avoin kanssakäyminen äänestäjien kanssa.

 

Taru Reinikainen

Asukasaktiivi

 

Kolumni julkistu alun perin Kamppi-Eira -lehdessä 27.10.2022.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn