Esplanadien terassit

Esplanadeille rakennettiin viime keväänä terassialueet. Samalla autoilulle varattiin molempiin suuntiin yksi kaista. Nyt on valmistunut tulokset ensimmäisen vuoden kokemuksista. Kyselyyn vastasi yrityksiä, kiinteistönomistajia sekä tapahtumanjärjestäjiä. Kahvi- ja ravintolatoiminnan osalta tulokset olivat positiiviset. Tämä on helppo uskoa. Sen sijaan muilta osin tulokset eivät olleet kannustavia. Negatiivisemmin kokeilun oli kokeneet myymälät.

Kaupunkilaisten ja matkailijoiden viihtymistä alueella selvitettiin mobiilidatan perusteella. Datan perusteella muutokset olivat pieniä. Paikan päällä on tehty myös haastatteluita, joiden perusteella alueen viihtyisyys lisääntyi joukkoliikenteen ja kävelijöiden keskuudessa. Samalla koettiin turvallisuuden parantuneen kevyen liikenteen käyttäjien parissa.

Autoilijoiden kokemukset olivatkin odotetusti aivan päinvastaiset. Autoilun sujuvuus oli heikentynyt. Ongelmia on ollut muun muassa huoltoliikenteessä. Omalla kokemuksellani sanoisin, että kaupungintalon kohdalla tapahtuneet kaistajärjestelyiden muutokset ovat aiheuttaneet useita vaaratilanteita. Ilmanlaatu oli typpioksidipitoisuuksien perusteella hieman parantunut. Tämä voi kuitenkin selittyä muillakin tekijöillä kuin terassikokeilulla.

Yrityksistä vain 27 prosenttia halusi jatkaa kokeilua. Tähän tulokseen tulisi suhtautua vakavasti. Kokeilua ei voida pitää onnistuneena, jos se johtaa yritysten toimintaedellytysten heikkenemiseen alueella. Varsinkin, kun kokeilun tavoitteena nimenomaan oli elävöittää keskustaa. Kaupunki on jo itsekin myöntänyt, ettei ainakaan toistaiseksi ole saavutettu haluttuja tuloksia alueen elinvoiman lisäämiseksi. Kaupunki selittää asiaa kuitenkin muilla tekijöillä, kuten inflaatiolla ja etätyön lisääntymisellä.

Itse olen siirtynyt suurimmaksi osaksi etätyöhön, mutta liikun itse asiassa alueella enemmän kuin ennen. Kertaakaan en ole koko aikana pysähtynyt terasseilla. Minusta terassilla istuskelu ajoväylän vieressä ei muun muassa melun takia ole kovin miellyttävää. Itse toivoisin terasseja lisää mieluummin Espan puistoon, jossa viehättävä ympäristö on jo valmiina.

Olen myös huolissani, ettei kyselyitä ole kohdennettu ollenkaan erityisryhmiin, kuten vammaisiin. Epäilen suuresti, että terassit eivät ole kaikilta osin esteettömiä. Yleensä vastaavat alueet lisäävät liikkumisesteitä esimerkiksi näkövammaisille.

Nyt tulevat tulokset kertovat ainoastaan kesäajan kokemuksista. Mielestäni tärkeää olisi kuitenkin selvittää keväällä, miten talvi on sujunut. Minun on vaikea uskoa kokeilun toimivan talvella sitäkään vähää. Suomen ilmasto nyt vain ei suosi ulkona istuskelua suurimpana osana vuotta. Tokikin talveksi istutetut kanervat ja kuuset ovat nättejä. Onko tämä kuitenkaan peruste vaikeuttaa ihmisten liikkumista merkittävästi. Minulla myös herää kysymys mihin lumet talvella kasataan. Onko autoille enää tilaa ollenkaan.

Voitaisiinko nämä kokeilut unohtaa ja miettiä asiaa kokonaisvaltaisesti. Minun puolestani koko keskusta voi olla varattu kävelijöille, kunhan samalla ratkaisemme miten muu liikenne hoituu.

Kolumni julkaistu alun perin Kamppi-Eira -lehdessä 8.11.2023.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn