Hietalahden suunnittelu on pysäytettävä

Kaupunkiympäristölautakunnassa on käsittelyssä esitys elinkeinojaostolle Hietalahden varauksen jatkamisesta vuoden 2024 loppuun asti. Kaupunkiympäristölautakunta jätti asian pöydälle kokouksessaan 28.helmikuuta ja asian käsittelyä jatkettiin KYMP-lautakunnan kokouksessa 7. maaliskuuta. Alustavan tiedon mukaan asiaa tulisi käsittelyyn elinkeinojaostossa 14.3. Lehden painoon mennessä emme vielä tiedä KYMP-lautakunnan päätöstä.

Hietalahdenrantaan suunnitellaan massiivista yhteensä 35.000 kerrosneliömetrin toimistokeskittymää, joka on kooltaan vajaan kolmanneksen suurempi kuin eduskuntatalo. Lisäksi aiotaan rakentaa merialtaan halkova nelikaistainen autobaana. Merta täytettäisiin uudessa kehittämisvarauksessa vielä enemmän kuin ensimmäisessä.

Kaupunkilaiset ovat lähes ainoastaan vastustaneet hanketta. Jopa kaupungin oman ilmoituksen mukaan kommentit ovat olleet poikkeuksellisen negatiivisia. Pro Hietalahti on kerännyt adressin, jossa lähes tuhat henkilöä vastustaa hanketta. Miksi kaupunkilaisia ei kuunnella?

Suunnittelun aikana kaupunki on arvioinut hankkeen infra rakentamisen kustannuksia, jotka olisivat vajaa 85 000 000 euroa, josta tonttien 1-3 rakentamisen osuus olisi vajaa 5 000 000 euroa. Hanke ei ole kustannustensa arvoinen. Kaupunkilaisina emme halua verorahojamme haaskattavan yhden yrityksen bisnekseen.

HGR Property Partners on esittänyt tavoitteekseen profiloida alue pääkonttorialueeksi. Kuitenkin megatrendinä on toimistotilan kysynnän väheneminen mm. etätyön lisääntymisen takia. Esimerkiksi Bulevardin alueella on lähivuosina kaikki merkittävät pääkonttorit muutettu hotelleiksi.

Koska mittava rakentaminen pilaisi Hietalahden historiallisen ja ainutlaatuisen telakka- ja rantamiljöön, alueen kehittämistä ei pidä jatkaa esitetyn suunnitelman pohjalta. Nykyinen Hietalahden merellinen ulottuvuus katoaisi suunnitelmien myötä täysin. Nyt merialtaassa on purjeveneitä sekä perinnealuksia, jotka molemmat kuuluvat Hietalahden perinteiseen telakkahistoriaan. Haluamme säilyttää alueen merellisen historian lastenlapsillemmekin.

Suunnitelmassa siirrettäisiin liikenne kulkemaan meren päälle nykyisen ravintola Merimakasiinin kohdalta Mallaskadun tunnelille ja edelleen jo nyt ahtaalle, käytännössä yksikaistaiselle Uudenmaankadulle.  Merenpäällinen autoliikenne ei ole Helsingin merellisen strategian mukaista. Suunnitelman mukainen autoliikenteen linjaus kasvattaisi ahtaan alueen jo nytkin vilkasta liikennettä. Linjauksesta aiheutuisi kohtuuttomia melu- ja päästöhaittoja etenkin Mallaskadun ja Uudenmaankadun asukkaille. Sitä lisäisi edelleen merkittävästi myös usean vuoden kestävän rakennusvaiheen mittavat kuljetukset. Autoliikenne meren yli katkaisisi samalla myös avarat merelliset näkymät Hietalahden torilta.

Kaavoitusprosessi tulisi keskeyttää välittömästi. Uudishanke on jyrkässä ristiriidassa alueen viihtyvyyden kanssa. Toivomme päättäjiltä löytyvän rohkeutta lopettaa hanke.

Taru Reinikainen

asukasaktiivi

Kolumni on julkaistu alun perin Kamppi-EIra lehdessä 10.3.2023.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn