Hietalahden suunnitteluideat eivät kunnioita alueen historiaa

Helsingin kaupunki on varannut kiinteistösijoitusyhtiölle suunnitteluvarauksen Hietalahden alueen kehittämiseksi. Kehittämisvarauksessa edellytetään, että yhtiö julkaisee kolme erilaista ideasuunnitelmaa Hietalahden kehittämiseksi. Ideasuunnitelmat on nyt julkaistu. Suunnitelmissa järkyttävintä on Hietalahden kulttuurihistoriallisen maiseman tuhoaminen.

Hietalahdenallas täytettäisiin ja muutettaisiin kanavaksi tai poistettaisiin kokonaan. Altaan nimikin on vaihdettu suunnitelmissa Hietalahden kanavaksi,  sama kuin kolera-altaasta tehtäisiin kolerakanava. Hietalahden allas on 1800-luvulta asti säilynyt nykyisessä mallissaan ja on osa Ehrenströmin kaavaa. Kaavan ideana on ollut, että Etelä-Helsingin halkova Esplanadi-Bulevardin muodostama vihreä akseli, joka päättyy molemmissa päissä toriin ja mereen tärkeine satama-alueineen. Tämä mereltä merelle ulottuva akseli oli Ehrenströmin asemakaavan keskeisiä ajatuksia 200 vuotta sitten.

Autoliikenne siirrettäisiin kulkemaan suunnitelmissa rantaa pitkin ravintola Merimakasiinilta Mallaskadun suulle. Liikennelinjausta perusteellaan sillä, että meri siirtyisi lähemmäksi toria. Itse koen vaikutuksen päinvastaisena  ja käytännössä autobaana estäisi merelliset maisemat torilta.

Kaikissa ideasuunnittelmissa esitetään alueella noin 35.000 kerrosneliömetrin rakentamista. Uudisrakentamien sijoittuisi uudelle merentäytöllä saatavalle uudelle kannakselle, joka sijoittuisi huoltoasemarakennuksen ja Merimakasiinin väliin.  Rakennusmäärä on aivan liian suuri alueelle ja suunnitellut rakennukset raskaita ja isoja. Käytännössä Hietalahden upea auringonlasku jäisi toimistorakennusten taakse. Suuri rakennusmassa myös estää vapaan liikkumisen ranta-alueella ja Hietalahden altaan muodostama urbaani puistoalue katoaisi.

Kaupungin tiedotustilaisuudessa kerrottiin lisärakentamisen olevan suunnittelijoiden minimiedellytys rakentamiselle. Näkemykseni mukaan suunnittelija ei voi sanella minimiedellytyksiä, vaan kaupungin tulisi määritellä edellytykset. Jos kaupungin edellytykset eivät miellytä sijoitusyhtiötä, niin jättäköön rakentamatta. Uskon, että halukkaita ottajia kyllä riittää.

Kaupungin mukaan syksyn kerro kantasi -kyselyyn tuli yli 900 vastausta, joissa pääasiassa vastustettiin alueen rakentamista ja uusia liikennelinjauksia. Erityisen kriittisesti suhtauduttiin toimistorakentamiseen ja uuteen liikennelinjaukseen, joka heikentäisi alueen merellisyyttä ja rannan saavutettavuutta.  Nyt kaupungin tulisi vähintäänkin todeta, ettei esitetyt ideat vastaa kaupunkilaisten näkemyksiä alueen kehittämiksi. On käsittämätöntä, ettei kaupunki saamansa palautteen jälkeen keskeytä alueen suunnittelua. Alueen kehittäminen tulisi aloittaa kokonaan alusta yhteistyössä asukkaiden kanssa, ilman kiinteistösijoitusyhtiöiden intressejä.

Kannustan jokaista jättämään näkemyksensä suunnitteluideoista kaupungin kerro kantasi -kyselyyn. Alueen asukkaat ovat myös tekemässä vaihtoehtoisen suunnitelman alueen kehittämiseksi. Toivon, että kaupunki päättäjineen aidosti kuuntelevat meitä hietalahtelaisia ja lopettavat tämän hullutuksen.

 

Kolumni on julkaistu alunperin Kamppi-Eira -lehdessä 23.3.2021.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn