Kaupunki rahamiesten näpeissä

Taru Reinikainen - Tule kuuntelemaan keskustelemaan ja kysymään

Rakennusyhtiöt ja kiinteistösijoittajat esittävät villejä visioita kaupungin kehittämiseksi eikä kaupungin johto rajoita suunnitelmia mitenkään. Täydennysrakentamista voi ja pitää kaupungissa tehdä. Yksityisellä pääomalla voidaan rahoittaa hankkeita, mutta hankkeiden suunnittelun tulisi lähteä kaupungin ja kaupunkilaisten lähtökohdista.

Rakennusyhtiöillä ja kiinteistösijoittajilla on vain yksi tavoite saada kaupungilta tonttimaata ja rakennusoikeutta mahdollisimman paljon edulliseen hintaan. Sijoittajia ei ohjaa halu rakentaa viihtyisää kaupunkiympäristöä, vaikka suunnitelmat usein verhotaan kaunisiin kuviin. Valitettavasti viime aikoina kaupunkisuunnittelu tuntuu siirtyneen täysin sijoittajien käsiin.

Kiinteistöneliöitä himoitaan niin kovasti, ettei minkäänlaisista periaatteista pidetä kiinni suunnitelmissa. Kaivopuistosta siirrettiin saari Hernesaaren puolelle, että tarvittavat virkistysaluemääräykset Hernesaaressa täyttyisivät. Pasilassa arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailulla valittiin toteuttamiskelpoisin idea, Trigoni. Rakennusliike on nyt irtisanoutunut voittaneesta kilpailuehdotuksesta ja vaatii kaupungilta muutoksia suunnitelmiin.

Mittakaavojen vääristelyllä saadaan aikaan hienon näköisiä kuvia, jolla hanke saadaan läpi päätöksentekoelimissä. Suunnittelukuvilla luodaan mielikuvia luonnonläheisistä ja kauniista tiloista. Todellisuus on toinen. Elielin aukion suunnitelmien todellisuuden paljastivat itsenäiset arkkitehdit, jotka olivat piirtäneet suunnitellut kerrosneliöt oikeaan mittakaavaan Helsingin Sanomissa. Pyöräilyväylä Baanan molemmille puolin sijoittuvan Urbaanan suunnitelmat ovat käytännössä mahdottomia toteuttaa, tila alueella ei yksinkertaisesti riitä suunniteltuihin rakennuksiin.

Kaupungilla on ollut rakentamisessa periaatteita ja käytäntöjä. Nykyisin periaatteita ja käytäntöjä ei kunnioiteta. Rakentamisen silhuetti kunnioittaa olemassa olevaa rakennuskantaa. Urbaanalle piirretyt uudet rakennukset ovat kaikki useampia kerroksia korkeampia kuin nykyrakentaminen peittäen taakseen suojeltuja rakennuksia, kuten Tennispalatsin. Hernesaaressa ympäristövaikutusten arviointi on tehty sillä perusteella, että merentäyttöön tarvittavat maamassat tuotaisiin pääosin proomulla Jätkäsaaresta Hernesaareen. Nyt päätös on peruttu kalleuden takia ja maamassat kuljetetaan kokonaisuudessaan kumipyörillä Punavuoren ahtaiden katujen kautta. Ympäristöstä ja asukkaista välittämättä.

Järkeväkään täydennysrakentaminen ei etene, kun kaupungin kehittämissuunnitelmat ovat sijoittajien hallinnassa. Kampissa yksittäinen yritys on jättänyt tyhjälle tontille rakennuslupa-anomuksen. Tämäkään ei etene, kun odotetaan koko alueen kehittämistä.

Kaupunkisuunnittelu tulee palauttaa kaupungin omiin käsiin. Virkamiehet ovat vastuussa suunnittelusta ja asukasdemokratian toteutumisesta projekteissa. Kuulemistilaisuuksissa virkamiehet vetoavat poliittisiin päätöksentekijöihin. Asukkaita kuullaan, mutta ei kuunnella. Pelkään kaupungin pian olevan täynnä lasi- ja terästorneja asukkaiden ihmeteltävänä.

Kolumni on julkaistu alunperin Kamppi-Eira -lehdessä 5.10.2020.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn