Lumen kaadon mereen on loputtava

Taru Reinikainen CV

Helsingin kaupungin tavoitteena on lopettaa lumen kaato mereen. Saman aikaan kaupunki kuitenkin on rakentanut kiinteitä rakenteita lumen kaatopaikalle Hernesaareen. Hernesaaren asemakaavassa on myös varattu erillinen alue lumen käsittelylle ja mereen kippaamaiselle. Kaupungin on aidosti toimittava Itämeren suojelemiseksi tekemäänsä sitoumuksen mukaan ja lopetettava lumen kaataminen mereen.

Ympäristöministeriön mukaan Helsinki on Suomen ainoa paikka, jossa lunta kaadetaan mereen. Roskaantuminen on lumen kaadosta aiheutuva suurin ympäristöhaitta Itämerelle. Kaupunki itsekin on alkanut toimenpiteisiin roskaamisen estämiseksi kuten kiintoaineksen ruoppaamisen sekä kelluvien roskien keräämisen verhopuomin avulla.  Valitettavasti  kaupunki tuntuu vähättelevän haittoja. Hiekoitussepeli, kelluvat tai kellumattomat roskat eivät kuulu mereen eikä niitä tule tahallisesti sinne kipata.

Kaupunki on perustellut Hernesaaren lumenjättöpaikan välttämättömyyttä muun muassa kantakaupungin katujen ruuhkautumisella ja puhdistuksen hidastumisella. Telakkakadun varrella asuvana voin vakuuttaa kuormurirallin ruuhkauttaneen Punavuoren kadut aikapäiviä sitten eikä katujen puhdistamisen nopeus asuinalueellamme nytkään päätä huimaa.

Muutenkin kaupungin perustelut ontuvat. Kaupungin mukaan mikromuoveja ajautuu mereen eri tavoin esimerkiksi hulevesien myötä. Hulevesien heikko talteen ottaminen ei ole peruste jatkaa lumen kaatoa mereen. Hiilidioksidipäästöjen kasvu lumen kauemmaksi kuljettamisen myötä varmasti pitää paikkansa. Päästöjä tosin syntyy myös siitä, kun dieselhinaaja koko talven ajaa ympyrää Hernesaaren edustalla pitääkseen meren auki. Ympäristötoimissa ei voida lähteä siitä, että meren saastuttaminen on hyväksyttävää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ympäristötoimien tulee olla  kokonaisuudessaan kestävällä pohjalla. Asukkaina meillä on oikeus vaatia kaupungilta vastuullista toimintaa.

On myös kummallista rakentaa ja ylläpitää lumen kaatopaikka kaupungin yhdellä kauneimmalla ja suosituimmalla virkistysalueelle, jossa myös turistit säännöllisesti vierailevat.

Kaupunki vakuuttelee etsivänsä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Valitettavasti niitä ratkaisuja on etsitty useita vuosia. Koen kaupungin toiminnan vitkutteluna. Aitoja vaihtoehtoisia toimintatapoja ei edes tunnuta haluavan löytää. On vain helpompaa jatkaa nykyisellä tavalla.

Minulle kaupunkilaisena meri ja sen läheisyys on Helsingin viihtyisyyden kannalta merkittävimpiä seikkoja. Pidetään huolta meille kaikille kuuluvasta Itämerestä.

Taru Reinikainen

Punavuoriseuraan varapuheenjohtaja

Kolumni on julkaistu alun perin Kamppi-Eira -lehden Kuulumisiaa Punvuoresta palstalla.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn