Suojaako kaavoitus aidosti tuholta?

Taru Reinikainen In English

Hietalahden suunnittelu etenee vauhdilla. Helsingin kaupunginmuseo ja museovirasto ovat omalta osaltaan suhtautuneet kaavamuutoksen lähtökohtiin kriittisesti paikkaan sopimattomana. Alueen väljyys katoaisi ja kaupunkinäkymät muuttuisivat olennaisesti.

Valitettavasti edes Museoviraston näkemys kulttuuriympäristömme merkityksestä ei takaa upean historiallisen alueemme säilymistä. Hietalahdessa on haettu suojelua Juha Ilosen suunnittelemalle Aquitania-rakennukselle, jossa nykyisin toimii Hampton Bay -ravintola ja Nesteen huoltoasema.

Kaupungilla ei ole Hietalahden suunnittelussa tarkoitusta suojella kyseistä rakennusta eikä sen ympäristöä. Tämä käy myös ilmi edellisessä Kamppi-Eira -lehdessä olleesta kaupungin arkkitehdin Sinikka Lahden kommenteista. Hän on ainoastaan huolestunut uudisrakennusten rakennuskorkeudesta, ei kulttuuriympäristömme säilyttämisestä.

Museoviraston mukaan Hietalahden alueella yhteys mereen, avoimet näkymät merenlahdelle ja vastarannoille sekä alueen tilarakenne ovat säilyneet hyvin Ehrenströmin 1800-luvun asemakaavojen mukaisena.  Rannan ympäristöhistoriallisen selvityksen mukaan näkymiä altaalta kohti telakkaa tulee vaalia, jotta visuaalinen yhteys alueen teolliseen, edelleen elävään historiaan säilyy. Maakuntakaavojen yhdistelmässä alue kuuluu kokonaisuudessaan maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja Helsingin yleiskaava 2016 edellyttää alueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen säilyttämistä.

Museoviraston johtopäätös Aquitanian suojeluhakemukseen on, että suojelu on luontevinta toteuttaa vireillä olevan asemakaavamuutoksen yhteydessä. Kaupunki ei ole millään lailla kiinnostunut alueen tai olemassa olevien rakennusten suojelemisesta. Esimerkiksi Telakkarannan rakennuskohteessa vanhoista ja harvinaisista teollisista rakennuksista purettiin suuri osa ja yhden suojelu on asemakaavalla alistettu viiden lisäkerroksen alle.  Samaan aikaan Helsinki anoo UNESCOn maailmanperintökohteen Suomenlinnan suojavyöhykkeen kaventamista ennakoiden näin lisärakentamista Hietalahdessa.

Arkkitehti Lahti myös korosti haastattelussa, kuinka kaupunkilaisille tulee vielä monia tilaisuuksia kertoa näkemyksensä alueen rakentamisesta. Kaupunkilaiset ovat näkemyksensä kertoneet jo useasti. Kaupunki on myöntänyt saaneensa poikkeuksellisen paljon negatiivista palautetta suunnitelmista. Kaupungin olisi jo aika kuunnella kaupunkilaisia ja keskeyttää suunnittelu.

Kaupungin kaavoituksella ei Hietalahden kulttuurihistoriallista ympäristöä aiota suojella se on jo nyt käynyt selväksi. Väkisinkin mieleen tulee kysymys kenen ehdoilla kaavoitusta tehdään, kiinteistösijoittajien vai asukkaiden.

 

Kolumni julkaistu alun perin Kamppi-Eira -lehdessä 2.12.2021.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn