Työtä ja opiskelua

Nykyisessä työelämässä työntekijöiltä vaaditaan muutoskykyä ja jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä. Yritys arvioi ja ennakoi työntekijöidensä osaamistarpeita yrityksen strategian ja toimintaympäristön muutosten pohjalta. Osaamisen kehittämisen tulee olla suunnitelmista ja osa yrityksen perustoimintoja. Työntekijöiden koulutustarpeita kannattaa käydä läpi säännöllisesti esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

Vastuu henkilöstön osaamisesta työtehtävissä on ensisijaisesti työnantajalla. Työnantajalla on velvollisuus tarvittavaan perehdyttämiseen, opastamiseen ja ohjaukseen. Työpaikalla kannattaa käyttää monipuolisia oppimismenetelmiä, kuten sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia, työn kiertoa ja mentorointia. Uusien asioiden oppimista voidaan myös tukea työpaikan oppimisympäristöllä, jossa esimerkiksi tarvittaessa työntekijälle löytyy rauhallinen opiskelupiste ja lupa käyttää työnantajan työvälineitä opiskeluun.

Työnantajan etu on kouluttaa henkilöstöään myös pitkällä tähtäimellä, koska se lisää mahdollisuuksia sijoittaa henkilöstöä joustavasti erilaisiin tehtäviin. Osaava henkilöstö on motivoitunutta ja hyvinvoivaa, josta seuraa henkilöstön tuottavuuden lisääntyminen.

Työnantajan koulutusvelvollisuuden lisäksi monia kehittää osaamistaan myös omaehtoisesti vapaa-ajallaan. Opiskelu työn ohella on raskasta, mutta palkitsevaa. Oman osaamisen kehittyminen ja uusien ajatusten soveltaminen omassa työssä on mielekästä. Parhaimmillaan koko työyhteisö kehittyy opiskelijan myötävaikutuksella. Opiskelijan myötä tulevat uudet ideat ja toimintamallit kannattaa ottaa vastaan avoimesti työpaikalla. Opiskelun ei tarvitse johtaa kokonaiseen tutkintoon. Lyhyen kurssinkin käyminen voi rikastuttaa elämää. Työnantajan kannattaakin kannustaa henkilöstöä omaehtoiseen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi erilaisilla kannusteilla.

Kannustan kaikkia opiskelemaan. Itse olen opiskellut koko aikuisikäni työn ohessa. Opintojen myötä olen varmistanut osaamiseni ja pärjäämiseni kulloisessakin työtehtävässä. Minulle opinnot ovat olleet myös mieluinen harrastus. Ymmärrän, ettei se kuitenkaan aina ole mahdollista jokaisen elämäntilanteessa. Kannattaa kuitenkin suhtautua ajatukseen opinnoista avoimesti, elämäntilannekin saattavat muuttuvat.

 

Taru Reinikainen

sopimusalavastaava

Ammattiliitto Pro

 

Kolumni on julkaistu alun perin Kilpilahden toimihenkilöiden Näkölasi lehdessä 2/2021.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn