Vaikeita aikoja edessä – työehtosopimusneuvottelut lähestyvät jälleen

Viime talven neuvottelukierros ei ollut helppo eikä lakoiltakaan valitettavasti vältytty. Viimeaikaiset työnantajapuolen ulostulot eivät lupaa hyvää seuraavallekaan kierrokselle.

Kemianalan toimihenkilösopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun ja myös muut teollisuuden ja teollisuutta lähellä olevien palveluiden (esim. suunnittelu- ja konsulttiala) sopimukset päättyvät samoihin aikoihin. Neuvottelut uusista sopimuksista alkavat lomien jälkeen elokuussa.

Metsäteollisuus ry ilmoitti torstaina 1.10.2020 lopettavansa työmarkkinatoiminnan. Tämä tarkoittaa, että nykyisten työehtosopimusten lakattua olemasta voimassa, niitä ei enää metsäteollisuudessa uudisteta. Sopiminen siirtyy yritysten asiaksi. Käsityksemme mukaan kyseessä on klassisen hajota ja hallitse-periaatteen käyttöönotto. Tavoitteena työnantajalla on pikkuhiljaa heikentää työehtoja. Metsäteollisuudessa on odotettavissa myrskyisiä aikoja. Toivomme, ettei suomalaisen sopimiskulttuurin alasajo leviä muille aloille.

Jo aiemmin on kuulunut puheita viime kierroksella sovittujen palkankorotusten peruuttamisesta ja muista työehtosopimuksen ehtojen heikentämisestä taloudellisen tilanteen ja koronaviruksen takia. Puheenvuoroja on esittänyt muun muassa Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle ja Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä sekä muutamat poliittiset puolueet.

Palkansaajapuoli on jo ollut mukana koronatalkoissa. Keväällä sovimme lyhennetyistä yhteistoimintaneuvotteluajoista lomautustapauksissa sekä lyhennetyistä lomautusilmoitusajoista. Muutokset jatkuvat nykylainsäädännön mukaisesti vuoden 2020 loppuun asti. Työnantajapuoli on katsonut, ettei muutoksille ole tarvetta sopia jatkoa.

Kemianalalla ei ole tapahtunut mitään sellaista, joka antaisi aihetta arvioida uudestaan palkankorotuksia tai työehtosopimuksen sisältöä. Jos tilanne radikaalisti heikkenee työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten osalta, olemme sitoutuneet neuvottelemaan toimenpiteistä, joilla työllisyyttä ja yritysten pystyssä pitämistä voidaan tukea. Keinot päätetään yrityskohtaisesti.

Useissa Pron työehtosopimuksissa on sovittu, että palkankorotuksista sovitaan keväällä 2021 paikallisesti. Paikallisissa palkkaneuvotteluissa on mahdollista sopia myös palkankorotuksista luopumisesta. Tämä aiheuttaneen paineita paikallisiin neuvotteluihin. Olettehan porukalla tukemassa omaa luottamusmiestänne neuvottelujen aikana.

Jos paikallisesti ei päästä sopimukseen palkankorotuksista, niin silloin työehtosopimuksen mukaan ensi vuodelle maksetaan kahden prosentin palkankorotus (1,2 prosentin yleiskorotus ja 0,8 prosentin yrityskohtainen erä). Tämäkään korotus ei ole järin suuri eikä lähtökohtaisesti vaikeuta yritysten toimintamahdollisuuksia. Ostovoiman leikkaus palkankorotuksista luopumisen myötä sen sijaan heikentäisi kansantaloutta entisestään.

Uudet Pron alakohtaiset neuvottelukunnat nimetään tammikuussa. Uudet neuvottelukunnat alkavat heti ensitöikseen valmistelemaan työehtotavoitteita neuvotteluiden pohjaksi. Jos sinulla on idea tessin kehittämiseksi, voit vinkata ideasta omalle luottamusmiehellesi.

Talven tuiskuja odotellessa rauhallista joulua, niin työssä oleville kuin vapaita viettäville!

 

Kolumni on julkaistu alunperin Kilpilahden Toimihenkilöt Pro ry:n Näkölasi-lehdessä 17.12.2020.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn